Partner aan Z

Branding & Identity

Partner aan Z is de project coördinator die de trainers/coaches kunnen inzetten om een training of bijeenkomst te organiseren, zodat zij zich bezig kunnen houden met de inhoud van de training. Partner aan Z fungeert als het ware als tussenpersoon bij zijn klant en zijn/haar opdrachtgever.